• Pon - Sub 8.00 - 18.00
  • Dalmatinska 56 Podgorica
  • +382 67-875-255
  • Pon - Sub 8.00 - 18.00
  • Dalmatinska 56 Podgorica
  • +382 67-875-255

Politika privatnosti

Car Play Shop Politika privatnosti

Vrlo ozbiljno shvatamo  svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Naša stranica politika privatnosti opisuje kako se vaši lični podaci prikupljaju, koriste i dijele kada posjetite ili izvršite kupovinu na našem sajtu.

Politika privatnosti firme Car Play Shop je skladu  sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  (“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009, 44/12 od 09.08.2012) donijetog dana 17.08.2008. i zakonodavstvom Republike Crne Gore obuhvata sljedeće informacije:

Lične informacije koje prikupljamo

Kada posetite naš sajt, automatski prikupljamo određene informacije o vašem uređaju, uključujući informacije o vašem “web pretraživaču”, IP adresi, vremenskoj zoni i nekim kolačićima koji su instalirani na vašem uređaju. Pored toga, prikupljamo informacije o pojedinačnim veb stranicama ili proizvodima koje ste pogledali, koje veb lokacije ili termine ste pretražili..Ove automatski prikupljene informacije nazivamo informacijama o uređaju. Informacije o uređaju prikupljamo koristeći sledeće tehnologije:
Kolačići su datoteke podataka koje se stavljaju na vaš uređaj ili računar i često sadrže anonimni jedinstveni identifikator.
Datoteke evidencije prate radnje koje se dešavaju na veb lokaciji i prikupljaju podatke, uključujući vašu IP adresu, tip pretraživača, dobavljača Internet usluga, stranice sa referencom / datum i vrijeme.

Kako koristimo Vaše lične podatke?

Informacije o uređaju koje prikupljamo koristimo kako bi nam pomogli da utvrdimo potencijalne rizike i prevare (posebno vašu IP adresu), i da bismo poboljšali i optimizovali naš sajt.

Dijeljenje ličnih podataka

Websajt neće prodavati, trgovati, iznajmljivati ili dati Vaše lične podatke trećoj strani, ukoliko to nije potrebno za pružanje usluge. Ukoliko ne želite primati informacije o promjenama na našim web stranicama, novosti o našoj ponudi i slične informacije, slobodno nas o tome obavijestite. Vaše ime će biti izbrisano s naših lista, ubrzo po primanju Vaše poruke.

Informacije o vama možemo proslijediti:

  • Zaposlenima u firmi Car Play Shop radi pružanja bolje usluge

Car Play Shop smije odati lične podatke klijenta:

  • Ako to zahtjeva sud
  • Ako je potrebno radi zaštite prava i vlasništva naših web stranica
  • Ako je potrebno radi zaštite lične sigurnosti naših korisnika ili javnosti.

Sigurnost prikupljenih podataka

Car Play Shop posebno brine da su prikupljene informacije o korisnicima sigurne i zaštićene od gubitka, promjena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe.

Websajt je na sigurnom SSL serveru. Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima.

Sa našeg sajta linkovi mogu voditi na druge web sajtove. Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim web sajtovima.

Vaša prava

Car Play Shop osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose lični podaci. Zahtjevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na elektronsku adresu info@carplayshop.me ili poštom na adresu Dalmatinska br.86 Podgorica, Crna Gora.. Pojedinac je dužan uz zahtijev koji nije poslat sa e-adrese registrovanog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. Car Play Shop na vaš će zahtev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

Pojedinac u vezi s ličnim podacima ima sljedeća prava:

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu Car Play Shop potvrdi obrađuju li se njegovi podaci, ako se obrađuju da omogući pristup do ličnih podataka I informacija o obradi njegovih ličnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti ličnih podataka, korisnicima, kojima su bili ili će im biti poslati lični podaci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i sl.).

Pojedinac  može bilo kada zahtijevati da mu Car Play Shop omogući ispravljanje njegovih ličnih podataka i dopunu nepotpunih ličnih podataka.

U skladu sa zakonom i važećim propisima pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu Car Play Shop  omogući pravo na brisanje ličnih podataka .

U skladu sa zakonom I važećim propisima pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu Car Play Shop omogući pravo na ograničenje obrade njegovih podataka.

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu Car Play Shop pošalje lične podatke.

Pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi.podataka. U tom slučaju Car Play Shop prestaće obrađivati lične podatke, osim ako procijeni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz pravnih razloga.

Pojedinac može bilo kada opozvati saglasnost, u slučajevima kada je dao saglasnost za pojedinu svrhu obrade vaših ličnih podataka.

Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koje se sprovodilo do njenog opoziva.

Pojedinac  ima pravo podneti žalbu ukoliko smatra da se njegovi lični podaci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Izmjene politike privatnosti

Car Play Shop zadržava pravo na izmjenu politike privatnosti i zakonodavstvo područja zaštite ličnih podataka. Molimo vas da je povremeno pregledate.

O svim izmenama vezanih za obradu vaših ličnih podataka i/ili izmene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Takođe, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našem sajtu.

Ukoliko niste saglasni sa politikom privatnosti molimo vas da prestanete sa korištenjem naših internet usluga i da zatvorite svoj korisnički račun, odnosno poništite prethodno date saglasnosti.